Sofa Giường Gỗ Thông Minh Nan Sắt Màu Óc Chó- OC
13234