Sofa Giường Thông Minh-NXP - Nội thất thông minh Winli

Sofa Giường Thông Minh-NXP

Chi tiết sản phẩm:

Kích thước phủ bì: 1700x850x750 mm

Kích thước cho đệm: 1500×1900 mm (hoặc 1m2; 1m8

Loại: Sofa giường thông minh dọc