Giường thông minh đơn 1m2 gấp ngang kết hợp với tủ phía trên

Giường thông minh đơn 1m2 gấp ngang 012-N

14,300,000  12,800,000 

Kích thước toàn bộ sản phẩm: 2050x400x2200 ( rộng x sâu x cao )

  1. Giường đơn gấp ngang dùng cho đệm 1200×1900 phủ bì: 2050x400x1350  (mm)
  2. Tủ đựng chăn màn phía trong: 2000x200x400 (mm)
  3. Tủ phía trên: 2050x400x850 (mm)
0988.197.858
11730